Tất cả
Acc rank 5 , 6 món hkg, thông tin m...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
400,000đ
Acc rank 5, sách 6, 6 món Hokage, t...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
490,000đ
Acc 7 món hkg, thông tin max ảo
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
150,000đ
Acc sách 2, 4 món hokage, thông tin...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
180,000đ
Acc rank 5 vũ khí 14, tặng kèm 11 v...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
190,000đ
full hkg - vũ khí , rank5, co vu kh...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng Lá 2
300,000đ
Acc full đồ hkg, trừ vũ khí. Sách 6...
Lớp: Đao
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Mây 2
250,000đ
Acc rank 4 gần lên rank 5, 5 món ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Mây 2
180,000đ
Acc rank 5 , sách 4, vũ khí 14, 4 m...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Raikage
Sever: Raikage
440,000đ
full hkg - vũ khí
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha co tech
250,000đ
Thủy vk hokage +14, dư 55tr bk, dư...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Sv kha
250,000đ
lôi vk14, sách 1 , áo gag quần hkg,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Sv kha
150,000đ
phong vk14, 3 món +14 , dư nhiều đá...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Sv kha
150,000đ
phong vk14, 5 món trái +14, sách +2...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Sv kha
150,000đ
Thủy vk +14, sách 2, 4 món hkg trái...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Sv kha
150,000đ
Phong vk14, 5 món trái +14, dư 45tr...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Sv kha
130,000đ
thủy 49 , vk +14 , 3 món +12 , sách...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha cô tếch
150,000đ
phong 49 , vk +14 , 1 món +12 , dư...
Lớp: Đao
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha cô tếch
130,000đ
thủy 49 rank 6 , vk +14 , 1 món +12...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha cô tếch
150,000đ
Thổ 49 , vk +14 , 4 món +12 hkg , c...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha cô tếch
140,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)

dịch vụ làng lá