Xem tất cả »
Phái: Đầu bếp
Sever: Sv3
Cấp độ: 6x
Trái ác quỷ: Cát
1,550,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Sấm sét
380,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Cát
590,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Chim ưng
580,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Sáp
170,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 8x
Trái ác quỷ: Nham thạch
550,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Băng
450,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 6x
Trái ác quỷ: Kilo
170,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 4x
Trái ác quỷ: Sáp
180,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Sáp
180,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Cát
180,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Dao
130,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Băng
150,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Băng
150,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 2
Cấp độ: 6x
Trái ác quỷ: Nham thạch
585,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Sáp
100,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Kilo
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Cao su
170,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 6x
Trái ác quỷ: Cát
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Cấp độ: 5x
Trái ác quỷ: Dao
150,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như  - bán giftcode - carrot nạp game TEAM ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu (click)