Tất cả
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , 7...
Cấp độ: 124
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,360,000đ
găng tay+tbs+yoyo tl6 , vk+giày+bùa...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
2,250,000đ
vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x ,...
Cấp độ: 117
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
1,650,000đ
vk+găng tay+tbs tl6 có skill 10x ,3...
Cấp độ: 120
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,380,000đ
vk+găng tay tl1 ,2 món 15 cả vk1 8...
Cấp độ: 119
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,260,000đ
găng tay tl6 có skill 10x ,4 món 15...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,250,000đ
găng tl8 ,bùa+yoyo tl7 , giày tl6 ,...
Cấp độ: 125
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
vk+găng tay+giày+bùa tl6 có skill 1...
Cấp độ: 117
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
đồ full tất tinh 10 món luyện 6 có...
Cấp độ: 103
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
găng tay tl6 ,vk+giày+quần tl5 có s...
Cấp độ: 103
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
1,650,000đ
yoyo+găng tay tl8 , giày+bùa tl7,vk...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
2,250,000đ
vk+14; 6mon+14;3mon+12; 3 mon TL; S...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,125,000đ
VK 9X+14;8MON+14;1MON+12;5 MÓN TL;...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,125,000đ
vk9x+12; set9x; 1MON+14;7MON+13;1MO...
Cấp độ:
Sever: Sv1
Class: Đao
TTGT: Không
1,625,000đ
vk9x+16; 1mon+14;5mon+12; sieu xe 5...
Cấp độ: 98
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
2,000,000đ
SET9X;4MON+15;2MON+14;3MON+12;5MON...
Cấp độ: 103
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
1,875,000đ
3MON TINH LUYỆN; SIÊU XE 1 SAO;PHÂN...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,125,000đ
1MON +16;8MON+14;6MON TINH LUYỆN;SÓ...
Cấp độ: 103
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
1,625,000đ
có skill 10x , vk tl5 , găng +giày+...
Cấp độ: 120
Sever: Sv1
Class: Cung
TTGT: Không
1,250,000đ
có skill 10x , sét 9x ,vk+găng tay...
Cấp độ: 121
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
1,120,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động 

Máy chủ Nhân vật Địa điểm
Bokken vkplaygirl tone30
Shuriken vkplaygirl tone30
Tesen vkplaygirl tone30
Kunai vkplaygirl tone30
Katana shopquan tone30