Xem tất cả »
Đao 70 vk+14 tl6, mắt 4, full+14, á...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4
Class: Đao
TTGT: Không
1,350,000đ
Kunai
Cấp độ:
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,150,000đ
Tiêu 110 vk+14 tl7, full+14, găng t...
Cấp độ: 110
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
Cung 59 vk+14 tl9, mắt 3, full+14,...
Cấp độ: 59
Sever: Sv1
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
Cung 99 vk+14 tl6,mắt 2, full+14, 1...
Cấp độ: 99
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
Quạt 91 vk+8, 95tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 91 vk+8, full+8, 120tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+8, 120tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 91 vk+8, 123tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 91 vk+8 ,74tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 90 vk+8, 120tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 91 vk+9, 98tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 90 vk+8, 71tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+9, 95tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 94 vk+14 , full+12, 1m8, sói 1...
Cấp độ: 94
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
Quạt 90 vk+9, 67tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 100tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 108tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+8, 102tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 90 vk+8, 81tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động