Tất cả
thông tin như ảnh
Trang Phục:
Skin Súng: 5
Số Dư BP: 27000
Đăng ký tài khoản: Facebook
250,000đ
thông tin như ảnh
Trang Phục: 1
Skin Súng: 7
Số Dư BP: 56000
Đăng ký tài khoản: Facebook
400,000đ
Dư 650UC , vài vé quay , thẻ đổi tê...
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
400,000đ
Đã Mở RP8+9 , dư thẻ đổi tên
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
150,000đ
Dư thẻ đổi tên , rank cao thủ , 200...
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
500,000đ
Rp8+9
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
220,000đ
21set 15 súng Mở sổ rp mùa 9 lv27
Trang Phục: 21
Skin Súng: 15
Số Dư BP: 1663
Đăng ký tài khoản: Game center
400,000đ
7set 15 súng Balo bướm
Trang Phục: 7
Skin Súng: 15
Số Dư BP: 11380
Đăng ký tài khoản: Game center
250,000đ
8 set 9 súng dù máy bay điệu nhảy đ...
Trang Phục: 8
Skin Súng: 9
Số Dư BP: 48675
Đăng ký tài khoản: Game center
240,000đ
11 set 11 súng, m416 lời thề máu, d...
Trang Phục: 11
Skin Súng: 11
Số Dư BP: 10732
Đăng ký tài khoản: Play game
240,000đ
Full rp mùa 9 , có thẻ đổi tên
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
250,000đ
Đã mở rp mùa 10 , full rp9
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
250,000đ
11 set 18 súng đẹp nhiều điệu nhảy...
Trang Phục: 11
Skin Súng: 18
Số Dư BP: 14909
Đăng ký tài khoản: Game center
350,000đ
Set Siêu Hầu Vương 14 set 7 súng
Trang Phục: 14
Skin Súng: 7
Số Dư BP: 10179
Đăng ký tài khoản: Game center
240,000đ
14 set 22 súng Set Siêu Hầu Vương N...
Trang Phục: 14
Skin Súng: 22
Số Dư BP: 102475
Đăng ký tài khoản: Game center
350,000đ
Ngon
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
450,000đ
Ngon
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
250,000đ
M416 BĂNG
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
300,000đ
Quá NGON
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
400,000đ
Skin xe máy VIP
Trang Phục:
Skin Súng:
Số Dư BP:
Đăng ký tài khoản: Game center
500,000đ